ارشیو تصویری

5/5

Facebook


Twitter


Telegram


Instagram

فهرست محتوای تصویری 1/50 ویدیو
“‘ data-height=’450’ data-video_index=’1’>
1
⭕️ برنامە زندە علی جوانمردی ١٥ دی 5.1.2020: جنگ؟
⭕️ برنامە زندە علی جوانمردی ١٥ دی 5.1.2020: جنگ؟29:15“‘ data-height=’450’ data-video_index=’2’>
2
اخبار نقض حقوق بشر 4.1.2020
اخبار نقض حقوق بشر 4.1.202009:13“‘ data-height=’450’ data-video_index=’3’>
3
برنامە زندە علی جوانمردی شنبە ١٤ دی ٩٨و 4.1.2020 بحران سقوط
برنامە زندە علی جوانمردی شنبە ١٤ دی ٩٨و 4.1.2020 بحران سقوط26:32“‘ data-height=’450’ data-video_index=’4’>
4
برنامه ویژه علی جوانمردی جمعه ۱۳ آذر 3.1.2020
برنامه ویژه علی جوانمردی جمعه ۱۳ آذر 3.1.202019:48“‘ data-height=’450’ data-video_index=’5’>
5
دانش پناهندگی - مقدمه (مالزی)
دانش پناهندگی – مقدمه (مالزی)27:18“‘ data-height=’450’ data-video_index=’6’>
6
برنامە زندە علی جوانمردی سە شنبە شب آخرین روز سال ۲۰۱۹
برنامە زندە علی جوانمردی سە شنبە شب آخرین روز سال ۲۰۱۹11:53“‘ data-height=’450’ data-video_index=’7’>
7
اخبار نقض حقوق بشر در ایران ۲۸.۱۲.۲۰۱۹
اخبار نقض حقوق بشر در ایران ۲۸.۱۲.۲۰۱۹08:01“‘ data-height=’450’ data-video_index=’8’>
8
بحران پناهندگی در مالزی
بحران پناهندگی در مالزی02:02“‘ data-height=’450’ data-video_index=’9’>
9
برنامە زندە علی جوانمردی شنبە ٧ دی 28.12.2019
برنامە زندە علی جوانمردی شنبە ٧ دی 28.12.201933:22“‘ data-height=’450’ data-video_index=’10’>
10
فوری ، برنامه زنده علی جوانمردی ۴دی ماه
فوری ، برنامه زنده علی جوانمردی ۴دی ماه26:07“‘ data-height=’450’ data-video_index=’11’>
11
علی جوانمردی ویژە برنامە انقلاب سەشنبە سوم دی24/12/2019
علی جوانمردی ویژە برنامە انقلاب سەشنبە سوم دی24/12/201930:23“‘ data-height=’450’ data-video_index=’12’>
12
برنامە زندە شنبە، ٢٣ آذر 14.12.2019
برنامە زندە شنبە، ٢٣ آذر 14.12.201943:13“‘ data-height=’450’ data-video_index=’13’>
13
برنامه زنده علی جوانمردی 11.12.219 آخوند باید برود به هر قیمتی ،اینترنت آزاد
برنامه زنده علی جوانمردی 11.12.219 آخوند باید برود به هر قیمتی ،اینترنت آزاد28:46“‘ data-height=’450’ data-video_index=’14’>
14
علی جوانمردی 7.12.2019 ، از انقلاب و فاجعه سقز و گزارش های مهم میگوید
علی جوانمردی 7.12.2019 ، از انقلاب و فاجعه سقز و گزارش های مهم میگوید42:21“‘ data-height=’450’ data-video_index=’15’>
15
مصاحبه وبژه شبکه اثر پیرامون اعتراضات ایران
مصاحبه وبژه شبکه اثر پیرامون اعتراضات ایران29:11“‘ data-height=’450’ data-video_index=’16’>
16
صحبت های جنجالی امین فردین راجب وفا نیکفر و روح الله زم
صحبت های جنجالی امین فردین راجب وفا نیکفر و روح الله زم14:05“‘ data-height=’450’ data-video_index=’17’>
17
علی جوانمردی 3.12.2019 , اخبار بسیار مهم و فوری
علی جوانمردی 3.12.2019 , اخبار بسیار مهم و فوری32:48“‘ data-height=’450’ data-video_index=’18’>
18
افشای فایل صوتی جنجالی که نحوه بازداشت روح الله زم را افشا میکندو معما ترور مسعود مولوی
افشای فایل صوتی جنجالی که نحوه بازداشت روح الله زم را افشا میکندو معما ترور مسعود مولوی12:03“‘ data-height=’450’ data-video_index=’19’>
19
علی جوانمردی30.11.2019 : از اتفاقات پشت پرده انقلاب جوانان ایران می‌گوید
علی جوانمردی30.11.2019 : از اتفاقات پشت پرده انقلاب جوانان ایران می‌گوید50:40“‘ data-height=’450’ data-video_index=’20’>
20
صحبت های بسیار مهم است لی جوانمردی در مورد ادامه انقلاب در ایران 26/11/2019
صحبت های بسیار مهم است لی جوانمردی در مورد ادامه انقلاب در ایران 26/11/201927:20“‘ data-height=’450’ data-video_index=’21’>
21
فوری : علی جوانمردی از اخبار مهم انقلاب میگوید 23.11.2019
فوری : علی جوانمردی از اخبار مهم انقلاب میگوید 23.11.201930:17“‘ data-height=’450’ data-video_index=’22’>
22
فوری : برنامه زنده علی جوانمردی 22.11.2019 ترور مسعود مولوی و اخبار مهم دیگر
فوری : برنامه زنده علی جوانمردی 22.11.2019 ترور مسعود مولوی و اخبار مهم دیگر32:53“‘ data-height=’450’ data-video_index=’23’>
23
فوری : علی جوانمردی و اخرین اخبار انقلاب ایران 21.11.2019
فوری : علی جوانمردی و اخرین اخبار انقلاب ایران 21.11.201929:03“‘ data-height=’450’ data-video_index=’24’>
24
خبر فوری پاسخ محکم رضا پهلوی به خامنه ای
خبر فوری پاسخ محکم رضا پهلوی به خامنه ای03:17“‘ data-height=’450’ data-video_index=’25’>
25
صحبت های بسیار مهم علی جوانمردی در مورد اعتراضات سراسری 20.11.2019
صحبت های بسیار مهم علی جوانمردی در مورد اعتراضات سراسری 20.11.201938:51“‘ data-height=’450’ data-video_index=’26’>
26
اعتراض به گرانی بنزین، فولادشهر اصفهان
اعتراض به گرانی بنزین، فولادشهر اصفهان33“‘ data-height=’450’ data-video_index=’27’>
27
اعتراض به گرانی بنزین، اصفهان
اعتراض به گرانی بنزین، اصفهان14“‘ data-height=’450’ data-video_index=’28’>
28
اعتراض به گرانی بنزین، ارومیه
اعتراض به گرانی بنزین، ارومیه11“‘ data-height=’450’ data-video_index=’29’>
29
اعتراض به گرانی بنزین، بهبهان
اعتراض به گرانی بنزین، بهبهان38“‘ data-height=’450’ data-video_index=’30’>
30
اعتراض به گرانی بنزین، تهران سر
اعتراض به گرانی بنزین، تهران سر14“‘ data-height=’450’ data-video_index=’31’>
31
اعتراض به گرانی بنزین، قائمشهر
اعتراض به گرانی بنزین، قائمشهر24“‘ data-height=’450’ data-video_index=’32’>
32
اعتراض به گرانی بنزین، قرچک ورامین
اعتراض به گرانی بنزین، قرچک ورامین17“‘ data-height=’450’ data-video_index=’33’>
33
اعتراض به گرانی بنزین، تهرانپارس
اعتراض به گرانی بنزین، تهرانپارس30“‘ data-height=’450’ data-video_index=’34’>
34
اعتراض به گرانی بنزین، رشت
اعتراض به گرانی بنزین، رشت26“‘ data-height=’450’ data-video_index=’35’>
35
اعتراض به گرانی بنزین، سنندج
اعتراض به گرانی بنزین، سنندج11“‘ data-height=’450’ data-video_index=’36’>
36
اعتراض به گرانی بنزین، شیراز ملاصدرا
اعتراض به گرانی بنزین، شیراز ملاصدرا29“‘ data-height=’450’ data-video_index=’37’>
37
اعتراض به گرانی بنزین، رفسنجان
اعتراض به گرانی بنزین، رفسنجان13“‘ data-height=’450’ data-video_index=’38’>
38
اعتراض به گرانی بنزین، آتش زدن خودروهای ناجا
اعتراض به گرانی بنزین، آتش زدن خودروهای ناجا16“‘ data-height=’450’ data-video_index=’39’>
39
اعتراض به گرانی بنزین، یاسوج
اعتراض به گرانی بنزین، یاسوج22“‘ data-height=’450’ data-video_index=’40’>
40
اعتراض به گرانی بنزین، بوشهر
اعتراض به گرانی بنزین، بوشهر31“‘ data-height=’450’ data-video_index=’41’>
41
اعتراض به گرانی بنزین ، ایلام
اعتراض به گرانی بنزین ، ایلام08“‘ data-height=’450’ data-video_index=’42’>
42
اعتراض به گرانی بنزین، جاده ملارد ،فردیس
اعتراض به گرانی بنزین، جاده ملارد ،فردیس20“‘ data-height=’450’ data-video_index=’43’>
43
اعتراض به گرانی بنزین، فلکه پنجم فردیس
اعتراض به گرانی بنزین، فلکه پنجم فردیس33“‘ data-height=’450’ data-video_index=’44’>
44
اعتراض به گرانی بنزین ، شهر جدید پرند
اعتراض به گرانی بنزین ، شهر جدید پرند22“‘ data-height=’450’ data-video_index=’45’>
45
اعتراض به گرانی بنزین ، عسلویه
اعتراض به گرانی بنزین ، عسلویه04“‘ data-height=’450’ data-video_index=’46’>
46
اعتراض به گرانی بنزین ، شهریار
اعتراض به گرانی بنزین ، شهریار29“‘ data-height=’450’ data-video_index=’47’>
47
اعتراض به گرانی بنزین ، اسلامشهر
اعتراض به گرانی بنزین ، اسلامشهر55“‘ data-height=’450’ data-video_index=’48’>
48
اعتراض به گرانی بنزین ، شیراز
اعتراض به گرانی بنزین ، شیراز09“‘ data-height=’450’ data-video_index=’49’>
49
اعتراض به گرانی بنزین، تبریز
اعتراض به گرانی بنزین، تبریز38“‘ data-height=’450’ data-video_index=’50’>
50
اعتراض به گرانی بنزین ، کرج
اعتراض به گرانی بنزین ، کرج26
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp

Translate »