گارد ساحلی ترکیه 15 پناهجوی رانده شده توسط پلیس یونان را نجات داد

زنده صفحه نخست> اخبار> جهان> سازمان ملل: اروپا به مکانیسمی برای مدیریت روش‌مند بحران مهاجرت و توزیع فوری پناهجویان نیاز دارد جهان سازمان ملل: اروپا به مکانیسمی برای مدیریت روش‌مند بحران مهاجرت و توزیع فوری پناهجویان نیاز دارد