“چرا آنها مرا به اینجا آورده اند؟ کودکان در کارا تپه می گویند: “زندگی من از قبل از ترک کشورم بدتر است.”

زنده صفحه نخست> اخبار> جهان> سازمان ملل: اروپا به مکانیسمی برای مدیریت روش‌مند بحران مهاجرت و توزیع فوری پناهجویان نیاز دارد جهان سازمان ملل: اروپا به مکانیسمی برای مدیریت روش‌مند بحران مهاجرت و توزیع فوری پناهجویان نیاز دارد

داستان هایی از یک پناهجو جوان که به خانواده اش پیوست – آنچه در این جابجایی اتفاق افتاد