خدمات بهداشتی سازمان ملل

سلامتی شما مهم است پناهندگان و پناهجویان ثبت شده در UNHCR می توانند در کلیه مراکز بهداشت عمومی به معالجه دسترسی پیدا کنند. مراقبت های اولیه در صورت بروز  بیماری ، ابتدا باید به یک کلینیک مراقبت های اولیه مراجعه کنید زیرا بیشتر مشکلات در این سطح در این کلینیک ها  قابل حل است   …
ادامه ی نوشته خدمات بهداشتی سازمان ملل

خدمات آموزشی سازمان ملل

  آموزش به فرزندان انها را توانمند میکند  و به آنها دانش و مهارت می دهد تا زندگی مثمر ثمر ، مستقل داشته باشند.   در حال حاضر تعدادی از مراکز یادگیری که توسط UNHCR به رسمیت شناخته شده اند ، وجود دارند که آموزش ابتدایی و متوسطه را به پناهندگان و پناهجویان ارائه می …
ادامه ی نوشته خدمات آموزشی سازمان ملل

اطلاعیه دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در مالزی

🛑 اطلاعیه دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در مالزی که برای کارگروه پناهندگان شبکه جامع اثر فرستاده شده استمراقب افراد سودجو باشیدتمام امکانات و خدمات این نهاد کاملا رایگان استاز پرداخت پول به هر شخص و یا گروهی در این ضمیمه خودداری کنیداین نهاد در مورد تمام کیس ها به یکسان برخورد میکند و …
ادامه ی نوشته اطلاعیه دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در مالزی