حیواناتی که با آن‌ها زیسته‌ایم

به گزارش خبرگزاری اثر به نقل از سایت خبری محیط زیست ایران (IENA)، هزاران سال است که انسان‌ها و حیوانات با هم زندگی کرده‌اند و بین آنها “نیاز متقابل” شکل گرفته است. گفته میشود این حیوان در کاهش استرس در انسان نقش دارد .

منتخبان عکاسی طنز حیات وحش سال ۲۰۱۹

ماهی هراسان، خرس‌های شرمگین و جغدهای شوخ. به گزارش خبرگزاری اثر به نقل از سایت خبری محیط زیست ایران (IENA)، اینها از جمله منتخبان مرحله نهایی “جوایز عکاسی طنز حیات وحش” هستند.