وضعیت نابسامان پناهندگان ایرانی در مالزی

این روزها با توجه به مشکلات داخلی ایران و بسته شدن بسیاری از شرکت های توریستی و غیره که از منابع درآمد پناهندگان ایرانی است فشار بر بسیاری از پناهندگان ایرانی چندین برابر شده است دفتر کمیساریای سازمان ملل در مالزی نیز به خاطر کمبود بودجه و پایین آمدن ظرفیت کشورهای پناهنده پذیر قادر نیست …
ادامه ی نوشته وضعیت نابسامان پناهندگان ایرانی در مالزی

ظرفیت پایین پذیرش کشورهای پناهنده پذیر

ظرفیت پایین پذیرش کشورهای پناهنده پذیر مالزی را تبدیل به برزخ تمام ناشدنی برای پناهندگان کرده استمتاسفانه ایرانیان زیادی به خاطر مشکلات اقتصادی و سیاسی ایران این روزها به کشور مالزی وارد میشوند و در این بین افراد سودجوی زیادی در حال خالی کردن جیب مردم هستندلطفاً بدون اطلاعات کافی ریسک نکنیدحداقل مدت پناهندگی در …
ادامه ی نوشته ظرفیت پایین پذیرش کشورهای پناهنده پذیر