کیهان کلهر مرد سال موسیقی جهان شد.

کیهان کلهر کمانچەنواز و موسیقی‌دان مشهور کورد امروز طی مراسمی، جایزە موسیقی سال ٢٠١٩ وومکس را دریافت کرد. در این مراسم کیهان کلهر به همراه “اردال ارزنجان” هنرمند کورد ترکیه‌ بە اجرای مشترک پرداختند. در وب‌سایت وومکس، دلیل اهدای این جایزه به کیهان کلهر «تسلط و یگانگی مهارت این نوازنده چیره‌دست کمانچه در نوآوری و …
ادامه ی نوشته کیهان کلهر مرد سال موسیقی جهان شد.

اسماعیل بخشی» پس از تشریفات تودیع وثیقه، آزاد می‌شود

بگزارش انتخاب وکیل‌مدافع اسماعیل بخشی گفت: موکلم امروز آزاد نمی‌شود و باید تشریفات مربوط به وثیقه‌ای که ارائه کرده،‌ انجام شود

ابوبکر البغدادی، رھبر گروە تروریستی داعش ھدف قرار گرفت

خبرگزاری ھای آمریکا بە نقل از مقامات بلند پایە ارتش گزارش دادەاند کە نیروھای ویژە آمریکا روز شنبە عملیات پیچیدەای را علیە ابوبکر البغدادی، رھبر گروە تروریستی داعش در استان ادلب در شمال سوریە انجام دادە اند. ھنوز ھیچ گزارشی از جزئیات، موفقیت و یا عدم موفقیت این عملیات منتشر نشدە. قرار است عصر امروز …
ادامه ی نوشته ابوبکر البغدادی، رھبر گروە تروریستی داعش ھدف قرار گرفت

کشته شدن ابوبکر البغدادی

رسانه های آمریکا از «کشته شدن» احتمالی ابوبکر البغدادی توسط نیروهای آمریکایی در سوریه خبر دادند رسانه‌های آمریکایی به نقل از منابع مطلع آمریکایی گزارش دادند که ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش در حمله نظامی ارتش آمریکا در ادلب سوریه کشته شده است.

محمد رضا شاه ، ژاندارم منطقه

از شاه در سال‌های پایان سلطنتش به عنوان ژاندارم خلیج فارس نام برده می‌شد. افزایش استقلال عمل شاه و تقویت بنیه نظامی ایران نگرانی بعضی از همسایگان ایران و همین طور سیاستمداران غربی را به همراه داشت. دو دیدگاه را در این‌باره بشنوید.

آزادی نوکیش مسیحی بعد از هفت سال

ابراهیم_فیروزی نوکیش مسیحی پس از تحمل هفت سال زندان، از زندان آزاد شد. میان شادی‌هایمان، فکر آزادی پس از هفت سال آن هم بخاطر عقیده بسیار ناراحت کننده است.بدون یک روز مرخصی در حکمش ٢ سال تبعید نیز دارد..