بیش از ۲۴۰ طفل پناهجوی دیگر با خانواده های شان از یونان به آلمان منتقل می‌شوند

همزمان با گشایش مرز های آلمان با کشورهای دیگر اروپایی، وزیر امورداخله آلمان از آغاز پذیرش پناهجویان از کشورهای اتحادیه اروپا سخن گفته است. به گفته زیهوفر ۲۴۳ پناهجوی بیمار با اقارب شان از یونان به آلمان آورده می شوند. هورست زیهوفر وزیر امورداخله آلمان از آغاز روند پذیرش پناهجویان از کشورهای دیگر اتحادیه اروپا …
ادامه ی نوشته بیش از ۲۴۰ طفل پناهجوی دیگر با خانواده های شان از یونان به آلمان منتقل می‌شوند