بروکسل؛‌ بیش از یک ماه اعتصاب غذای پناهجویان در اعتراض به عدم رسیدگی دولت

رئیس سازمان ملل: ارزش سه برابری وجوه ارسالی مهاجران نسبت به کمک های توسعه ای بین المللی برای کشورها