ویدئو منتشر شده توسط سازمان غیردولتی آلمان ،تیراندازی گارد ساحلی لیبی به مهاجران را برملا کرد

قاچاق انسان؛ ایران در فهرست تحریم‌های احتمالی آمریکا

وزارت خارجه آمریکا به ۱۷ کشور از جمله ایران هشدار داد که اهمال در مقابله با قاچاق انسان با تحریم‌ پاسخ داده می‌شود. قاچاق زنان و دختران، کودک‌سربازی، قاچاق اعضای بدن و بیگاری کشیدن از مصادیق گزارش سالانه هستند.      در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا  ایران در فهرست ۱۷ کشوری قرار دارد که برای مقابله …
ادامه ی نوشته قاچاق انسان؛ ایران در فهرست تحریم‌های احتمالی آمریکا