یک پناهنده 24 ساله از سوریه از یک دانشگاه آمریکایی بورسیه گرفت