اسماعیل بخشی، نماینده بازداشتی کارگران هفت‌تپه و فعال کارگری با قرار وثیقه آزاد شد.

اسماعیل بخشی آزاد شد

اسماعیل بخشی» پس از تشریفات تودیع وثیقه، آزاد می‌شود

بگزارش انتخاب وکیل‌مدافع اسماعیل بخشی گفت: موکلم امروز آزاد نمی‌شود و باید تشریفات مربوط به وثیقه‌ای که ارائه کرده،‌ انجام شود