افت تقاضا و تغییر الگوی خرید مردم در موج جدید گرانی‌ها: خرید گوشت و مرغ فقط در ده روز نخست ماه

روزنامه همشهری از «تغییر سبک خرید، افت شدید تقاضا، کاهش قیمت‌ها وعرضه چند نرخی گوشت قرمز و مرغ» گزارش داد و نوشت که الگوی خرید گوشت و مرغ به دلیل قدرت خرید مردم به ده روز اول هر ماه محدود شده است. به نوشته این روزنامه، اغلب مشتری‌های فروشگاه‌های گوشت و مواد پروتئینی فقط از ابتدا …
ادامه ی نوشته افت تقاضا و تغییر الگوی خرید مردم در موج جدید گرانی‌ها: خرید گوشت و مرغ فقط در ده روز نخست ماه