تصادف یک مینی بوس حامل 33پناهجو در وان

تصادف یک مینی بوس در شاهراه شهر مرزی وان-ارجیش در شرق ترکیه 2 پناهنده مهاجر کشته و بیش از 20نفر دیگر زخمی شدند . این شاهراه مسیر تردد پناهجویان تازه واردی می باشد که تازه از مرز مشترک ایران -ترکیه عبور کرده اند. طی گزارش داده شده هویت این پناهجویان اکثرا افغانستانی و پاکستانی میباشد …
ادامه ی نوشته تصادف یک مینی بوس حامل 33پناهجو در وان