حسن عباسی مشمول آزادی مشروط شد

حسن عباسی، رئیس اندیشکده یقین از زندان اوین آزاد شد به گزارش ایرنا به نقل از مهدی جعفر نژاد، وکیل مدافع حسن عباسی او با گذراندن یک سوم حبس صادره از سوی دادگاه مشمول آزادی مشروط شده است. ۲۲ مرداد ماه خبر بازداشت آقای عباسی با شکایت وزارت اطلاعات منتشر شد. بازداشت رئیس اندیشکده یقین …
ادامه ی نوشته حسن عباسی مشمول آزادی مشروط شد