از پناهجویی تا نمایندگی مردم؛ نامزدهای انتخابات آمریکا پیروزی‌های خود را جشن می‌گیرند

راهی که «اوبالا اوبالا» طی کرد تا به شب انتخابات در ایالات متحده برسد، راهی طولانی و غیرمحتمل بود. او در منطقه گامبِلا در اتیوپی بزرگ شد و در آن جا شاهد کشتار جمعی و قتل بستگانش و صدها نفر دیگر بود. او دو هفته راه پرخطر را برای رسیدن به اردوگاه پناهجویان در کنیا …
ادامه ی نوشته از پناهجویی تا نمایندگی مردم؛ نامزدهای انتخابات آمریکا پیروزی‌های خود را جشن می‌گیرند