واکسن کرونا فایزر ۹۰ درصد اثربخشی دارد

بر اساس نتایج اولیه منتشرشده، واکسن کرونای شرکت آمریکایی «فایزر» با همکاری شرکت آلمانی «بایوان‌تک»، که در مرحله آزمایش بالینی بر روی ده‌ها هزار داوطلب است، نشان می‌دهد که این واکسن تا۹۰ درصد اثربخش است و حالا تنها باید در صف دریافت تایید ایمنی بماند. ویلیام گروبر، نایب رییس ارشد «فایزر» گفت که «این خبر، …
ادامه ی نوشته واکسن کرونا فایزر ۹۰ درصد اثربخشی دارد