جمهوری اسلامی دچار فروپاشی اقتصادی شده است فقط اعلام نمی کند

صندوق بین‌المللی پول: رژیم ایران برای تراز کردن بودجه سال آینده به نفت بشکه‌یی ۱۹۵دلار نیاز دارد خبرگزاری رویترز نوشت رژیم ایران برای تراز کردن بودجه سال آینده به ۱۹۴.۶دلار قیمت در هر بشکه نفت نیاز دارد. صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که روز دوشنبه ۶آبان ماه ۹۸ منتشر کرده است گفته است: رژیم ایران …
ادامه ی نوشته جمهوری اسلامی دچار فروپاشی اقتصادی شده است فقط اعلام نمی کند