صحبت های آیت الله خامنه ای در مورد قیام عراق

سخنان رهبر جمهوری اسلامی در مورد قیام مردم عراق