افزایش قاچاق لوازم خانگی در ایران

عضو هیئت رئیسه مجمع عالی واردات ایران گفت: ممنوعیت واردات رسمی لوازم خانگی، راه را برای قاچاق این محصولات هموار کرده و در شرایط فعلی که تولیدکننده برای تولید صنعتی خود به قطعات یدکی و اولیه نیاز دارد و وارد کننده شناسنامه دار از فعالیت خود منع شده، پای قاچاق به میدان باز می‌شود. وی …
ادامه ی نوشته افزایش قاچاق لوازم خانگی در ایران