مهدخت مخبر، شاعر و ترانهسرای ایرانی در ۷۶ سالگی روز سه شنبه، ۷ آبان درگذشت.

خوانندگان متعددی ترانههای او را خواندهاند، از جمله اکبر گلپایگانی و سیمین غانم. مهدخت مخبر گلچینی از ترانههای خود را در کتابی با عنوان “ترانههای دیروز، ترانههای امروز” منتشر کرده بود. همچنین آلبوم موسیقی “امان از جدایی” با صدای علیرضا افتخاری بر اساس اشعار خانم مخبر تولید شده است.